Предприемаческа академия 2020

Startup Village Chelopech

Предприемаческа академия 2020 - Startup Village Chelopech е обучителна програма / бизнес академия изградена от седем взаимосвързани обучителни модула, в които опитни експерти в различни сфери на бизнеса и успешни предприемачи предават своите знания, умения и опит чрез интерактивни методи на преподаване. Академията е специално създадена за хора с предприемачески идеи, начинаещи предприемачи, собственици с микро и малък бизнес, за да им предостави необходимия ресурс от знания, практически умения и увереността да развият своите идеи и да ги превърнат в успешни бизнес начинания, да открият нови работни места и да допринесат за развитието на местната икономика.

Обучителни Модули

Какво ще научите?

  • Ще научите как функционира една бизнес организация и как да оптимизирате процесите вътре в нея.
  • Ще придобиете знания и практически умения в създаването и управлението на маркетингови и продажбени стратегии.
  • Ще научите как да планирате и управлявате паричните потоци на бизнеса ви, както и какви източниците и възможните начини за привличане на финансиране.
  • Ще придобиете основни умения и компетенции в сферите на рекламата, ПР, и човешките ресурси.
  • Ще имате възможността да развиете собствената си бизнес-идея ,като минете през всички основни бизнес процеси с помощта на доказани експерти в бранша. А най-добрите от вас ще създадат и investor deck.

Timeline

Предприемаческа академия 2020 - Startup Village Chelopech ще започне на 20.06.2020г и ще приключи на 01.08.2020г. Обученията по седемте модула от академията ще се провеждат веднъж седмично в Съботен ден и са с продължителност до 6 часа.

Откриване

20.06.2020

7 модула

теория и примери от практиката

Дипломиране / Сертификат

Възможност за финансиране

Общност

Менторство и събития

График на провеждане на обученията

Процес по одобрение

Startup Village Chelopech предоставя 30 стипендии, които покриват на 100% таксата за участие в академията.

Специални гости и лектори на Академията:

Изисквания към участниците

  • Силна лична Мотивация и интерес към създаване и развиване на бизнес.
  • Редовно присъствие (Онлайн и на място) и Активно участие и на седемте обучителни модула.
  • Лоялност и коректност, спрямо останалите участници, лектори и екипа на Академията.

Ексклузивно съдържание и практически съвети от:

Регистрирай се сега!

The registration form for the event is already closed. Thank you for the interest!